06 53 553 909

Per 1 januari 2004 is fysiotherapie (en de bijbehorende specialisaties) voor de aandoeningen die niet op de chronische lijst staan uit de basisverzekering gehaald. Dat betekent dat u in de meeste gevallen aangewezen bent op uw aanvullende verzekering. De zorgverzekeraars hebben veel verschillende polissen voor de aanvullende verzekeringen uitgegeven. Bij de meeste aanvullende pakketten is een dekking voor fysiotherapie opgenomen. Het is raadzaam na te gaan hoe u verzekerd bent en welke vergoeding voor fysiotherapie (en zijn specialisaties) is opgenomen in uw polis. Als u hierover vragen heeft, of twijfelt of u uw verzekering de behandelingen zal vergoeden, kunt u mij altijd bellen. Ik help u graag om dit duidelijk te krijgen.

Het is dus goed mogelijk dat u fysiotherapie nodig hebt voor een aandoening en dat die helemaal niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Uw persoonlijke situatie kan ook per jaar verschillen. Ik raad u aan een passende aanvullende verzekering af te sluiten waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen.

Bij behandelingen uit de basisverzekering is sprake van een door de regering wettelijk vastgesteld verplicht eigen risico. Denkt u er om dat ik wettelijk verplicht ben u (en dus niet uw verzekering) een nota te sturen indien u uw afspraak niet 24 uur van te voren afgemeld heeft. Dit bedrag is € 29,00 en zult u zelf moeten betalen.

Ik heb met alle zorgverzekeraars een contract gesloten en kan dus de nota’s direct bij uw verzekeringsmaatschappij indienen. Zonder dat u daar iets van merkt.

Ook als geen dekking heeft voor behandelingen fysiotherapie kunt u toch bij mij onder behandeling komen. Ik zal u dan een factuur sturen met een specificatie van de door mij verrichtte behandelingen.

Wilt u weten of uw zorgverzekering de behandelingen fysiotherapie vergoedt? Klikt u dan hier.

Geen vergoeding?

Vergoeding fysiotherapie met restitutiebedrag, bij niet gecontracteerde zorgverleners.

U krijgt in dit geval een rekening die u rechtstreeks aan mij betaalt. De originele factuur mag u opsturen naar uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoedt dan het restitutiebedrag fysiotherapie. Afhankelijk van uw verzekering is dit ongeveer 75 procent van de kosten.