06 53 553 909

BIG-registratie

Voordat een fysiotherapeut zelfstandig patiënten mag behandelen, moet hij of zij ingeschreven staan in het wettelijke BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Hiervoor gelden bepaalde basiseisen, waaronder een diploma van de studie fysiotherapie. De titel fysiotherapie is wettelijk beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden.
Ikzelf en de eventuele waarnemers bij fysiotherapie Leo Lobregt staan ingeschreven in dit register.

Centraal Kwaliteitsregister

De beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) voert een actief beleid om de kwaliteit in de fysiotherapie constant te waarborgen. Fysiotherapeuten die voldoen aan de specifieke kwaliteitseisen zoals het behandelen volgens wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen, praktijkervaring, (bij)scholing en vakoverleg, worden toegelaten tot het Kwaliteitsregister van het KNGF.

De praktijk Fysiotherapie Leo Lobregt voldoet aan deze eisen en is derhalve in het kwaliteitsregister opgenomen. Dit is voor u een extra zekerheid dat de kwaliteit gewaarborgd blijft.
Wij zijn in het kwaliteitsregister opgenomen voor zowel Algemeen Practicus als Oedeem Practicus.

Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 gaat de AVG (Algemene Vordering Gegevensbescherming) in. Dat betekent dat wij als Fysiotherapiepraktijk Lobregt u moeten informeren hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Klik hier om deze te openen. Dit is een voorlopige versie. Wij werken dit document regelmatig bij naar de laatste ontwikkelingen omtrent de AVG.