06 53 553 909


INTAKEFORMULIER

Voor- en achternaam:


Geslacht:

manvrouw

Adresgevens:


Telefoonnummer:Emailadres:GeboortedatumNaam huisarts:

Verwijsbrief huisarts/specialist?

janee

Verzekerd bij:

Inschrijfnummer bij uw verzekeraar:

Burger Servicenummer:

Aanvullend verzekerd voor fysiotherapie:

janee


Beroep:


Sport / Hobby's:


Omschrijf kort uw klachten (waar heeft u klachten en waaruit bestaan ze?)


Sinds wanneer heeft u deze klachten?


Vermeld in chronologische volgorde (met jaartal) uw operaties, ernstige ziekten, aandoeningen, botbreuken, hersenschuddingen en/of andere ongevallen

Bij welke specialist(en) bent u onder behandeling (geweest) en waarom? Vermeld data/periode:

Vermeld al uw medicijnen en waarvoor ze dienen:

Geef aan of u last heeft (had) van:

KoortsDiareeObstipatieIncontinentie (urine/ontlasting niet op kunnen houden)Moeite met plassenOngewenst fors gewichtsverlies (meer dan 5kg)Duizeligheid/flauwvallenBrakenMisselijkheidOvermatig veel dorstOvermatig veel plassenSchimmelinfectiesHuidaandoeningenGebrek aan eetlustErnstige vermoeidheidAllergieënGebitsklachtenSlaapstoornissenMaag- of darmklachtenBlaasonsteking(en)

Kruis aan indien dit op u van toepassing is (of recent bij u aanwezig was):

Ik ben recent gevallen of heb recent een ongeluk gehadIk heb (ooit) langdurig corticosteroïdenik heb kanker (gehad) en/of er komt kanker in mijn familieIk heb osteoporoseIk heb (vaak) last van bijholteontstekingIk heb (vaak) last van blaasontstekingenIk ben vaak ziek

Nadere specificatie van de hierboven aangekruiste zaken:


Noem de 3 belangrijkste activiteiten of bewegingen waar u problemen mee heeft en die u het liefst door de behandeling zou willen zien verbeteren in de komende weken (bijv. werken, fietsen, lopen, langdurig staan, opstaan uit stoel, gaan zitten, bukken, traplopen, sporten, slapen etc :


Hier uw relevante aanvullende informatie, verwachtingen, wensen en overige vragen:Graag een identiteitsbewijs en een grote handdoek meebrengen voor op de behandelbank

We stellen het zeer op prijs als u na uw laatste behandeling mee wilt doen met een tevredenheidsonderzoek (3 tot 5 minuten)